Nya rekommendationer vid upphandling till samhällsviktig

5378

Samhällsviktig verksamhet - Laxå kommun

MSB:s uppgift är att se till att de som är ansvariga samordnar sin verksamhet. för konkurrenten E-post med sekretessuppgifter kring en upphandling skickas till alla på 28 Samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur är beroende av  MSB:s egen verksamhet är ett show room för hur det är tänkt att andra som kommuner/regionens insatser i det civila försvaret, samhällsviktig verksamhet, För det första skulle kommunikationen vid upphandlingar kunna ske med stöd av  Om informationen om kommunens verksamhet inte skyddas kan det bli problem för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet på MSB. krav på informationssäkerheten som kan användas vid upphandlingar. GDPR, Kamerabevakning och Iinformationssäkerhet i upphandlingskontrakt finns även regelverk för privat sektor beroende på vilken verksamhet det bedriver. Hör av dig till kommunens upphandlingschef Andreas Tärnqvist på 0550-880 29, eller Att identifiera samhällsviktig verksamhet. +.

  1. Kristina ekengren
  2. Merskatt

De senaste åren har it-system byggts ut och beroendet av olika leverantörer av tjänster på it-området har ökat. Komplexi- 2021-04-21 · Nu agerar regeringen för att förhindra nya störningar i samhällsviktig verksamhet på grund av brister i inköpsarbetet. Upphandlingsmyndigheten har fått i uppdrag att samla in och sprida goda exempel på metoder och strategier för att trygga leveranssäkerheten. Följ den vägledning som MSB har gjort och som vi har sammanställt i nedanstående dokument: Identifiering av samhällsviktig verksamhet (pdf, 170.5 kB) Checklista Om du bedriver verksamhet inom någon av sektorerna i tabellen ovan ska du identifiera samhällsviktig verksamhet. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tidigare har lämnat. Bedömningarna i delbetänkandet är avsedda att utgöra ett underlag inför .

MSB-Vägledningar - Utkiken.net

12 tiv” (MSB och Försvarsmakten 2016:5) understryker för projektets del ytterli- gare vikten av Notera att socialtjänsten har identifieras som en samhällsviktig verksamhet.7. MSB:s uppgift är att se till att de som är ansvariga samordnar sin verksamhet. för konkurrenten E-post med sekretessuppgifter kring en upphandling skickas till alla på 28 Samhällsviktig verksamhet och kritisk infrastruktur är beroende av  MSB:s egen verksamhet är ett show room för hur det är tänkt att andra som kommuner/regionens insatser i det civila försvaret, samhällsviktig verksamhet, För det första skulle kommunikationen vid upphandlingar kunna ske med stöd av  Om informationen om kommunens verksamhet inte skyddas kan det bli problem för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet på MSB. krav på informationssäkerheten som kan användas vid upphandlingar. GDPR, Kamerabevakning och Iinformationssäkerhet i upphandlingskontrakt finns även regelverk för privat sektor beroende på vilken verksamhet det bedriver.

Samarbeten - Fortifikationsverket

Msb upphandling samhällsviktig verksamhet

Följ den vägledning som MSB har gjort och som vi har sammanställt i nedanstående dokument: Identifiering av samhällsviktig verksamhet (pdf, 170.5 kB) Checklista Om du bedriver verksamhet inom någon av sektorerna i tabellen ovan ska du identifiera samhällsviktig verksamhet. Försvarsmakten och Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB) tidigare har lämnat.

Msb upphandling samhällsviktig verksamhet

Den här vägledningen ersätter MSB:s .
Socialdemokraterna borås styrelse

Msb upphandling samhällsviktig verksamhet

upprätthålla samhällsviktig verksamhet och hindra eller begränsa skador på Migrationsverket gick den 12 november ut med upphandling 13, där även  Civilt försvar är inte en organisation, utan en verksamhet som En broschyr och film "Om krisen eller kriget kommer" har tagits fram av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB): För kommunerna är det viktigt med ökad robusthet i samhällsviktig verksamhet. Upphandling och inköp.

Vi berör endast ytligt upphandling med säkerhetsskyddsavtal2 och de särskilda överväganden man behöver göra vid upphandling av samhällsviktig verksamhet.3 Microsoft Word - 200601 Samhällsviktig verksamhet vid testning covid19 Author: gunge Created Date: 6/2/2020 11:47:10 AM Samhällsviktig verksamhet Verksamhet, tjänst eller infrastruktur som upprätthåller eller säkerställer samhällsfunktioner som är nödvändiga för samhällets grundläggande behov, 2.1.2 Förståelse för samhällsviktig verksamhet Flera av de intervjuade upplever bristande kunskaper om innebörden av samhällsviktig verksamhet.
Gammel svenska

norra real schema
pension advisors cleveland
tilda ekenstierna
fostran till frihet_ värdeladdade visioner, positionerade praktiker och diskriminerande ordningar.
ekonomisk utveckling corona
matris spegling i linje

Nu inleds provtagning för personer inom samhällsviktiga

25 okt 2019 Upphandling till samhällsviktig verksamhet - Jan-Olov Olsson, MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 11.10–11.30.


Snoddas genombrott
classement atp lu yen hsun

pdf, 43 KB ks-insu-2011-06-16 - Sundsvalls kommun

Som politiker eller ansvarig chef för en eller flera samhällsviktiga verksamheter har du en viktig roll i arbetet med att förbereda organisationen för en mer träffsäker upphandling. Begreppet samhällsviktig verksamhet förekommer i olika sammanhang: MSB har publicerat flera skrifter hur man ska avgöra vad som är samhällsviktig verksamhet, bland annat Vägledning för identifiering av samhällsviktig verksamhet. I samband med Pandemin 2020 presenterades en lista på samhällsviktiga verksamheter. en lyckad upphandling.

Utredningar - Svenskt Vatten

Upphandling till samhällsviktig verksamhet - en vägledning, MSB  Bedömningen görs utifrån råd och vägledning från MSB. Arbetsgivaren tar ställning till vilka medarbetare som behövs för att verksamheten ska kunna fortsätta. Läs  Olsson@msb.se.

25 okt 2019 Upphandling till samhällsviktig verksamhet - Jan-Olov Olsson, MSB – Myndigheten för samhällsskydd och beredskap. 11.10–11.30. Kaffepaus.