Flerspråkighet : en forskningsöversikt / Kenneth - LIBRIS

1088

9789173072106 Flerspråkighet - en forskningsöversikt

Search information, news, education, research and contacts at mdh.se Search Close search field close Flerspråkighet : en forskningsöversikt Stockholm: Vetenskapsrådet, 2012 (2012) nr. 5 s. 247-353 Tillgänglig på www.vr.se (men kan också köpas på VR för Delkurs 1: Flerspråkighet på individnivå och i ett samhällsperspektiv (5 hp) Delkursen syftar till att studenten får grundläggande kunskaper om flerspråkighet ur ett individ- och samhällsperspektiv. Detta inbegriper frågor om språk och makt, globalisering, språklig variation, språkideologier och språkpolitik.

  1. Hur kan man förebygga skador
  2. Olympisk kommite
  3. Arris sbg7600ac2
  4. Arbeta 80 90 lön
  5. Bokföra kundfaktura fortnox

Flerspråkighet – en forskningsöversikt från Vetenskapsrådet 5:2012 Del III Forskning om flerspråkighet och kunskapsutveckling under skolåren Flerspråkighet : en forskningsöversikt Stockholm: Vetenskapsrådet, 2012 (2012) nr. 5 s. 17-152 Läses enligt examinators anvisningar. Se bibliotekets söktjänst. Obligatorisk. Lindberg, Inger Andraspråksresan Stockholm: Folkuniversitetet, 2004 Se bibliotekets söktjänst.

Ljudning är A och O för att knäcka läskoden forskning.se

(Kan laddas ned som pdf från http://www.sprakradet.se/1872) Flerspråkighet: en forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådets rapportserie 5:2012. s. 247–353 (106 s.) ISBN 978-91-7307-210-6 Bunar, N. (2010) Nyanlända och lärande: en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan.

Förskoleklassen - uppdrag, innehåll och kvalitet - Kvutis

Flerspråkighet  en forskningsöversikt

Endast ett fåtal av våra publikationer går att beställa i tryckt form. Om knappen "Lägg i varukorg" visas intill en publikation går den att beställa, annars finns den enbart för nedladdning. Se även Karlander, The linguistic prerequisites for cultural analysis (2018). 2 Wacquant, Towards a reflexive sociology (1989). 3 Se bidrag i Flerspråkighet – en forskningsöversikt, red.

Flerspråkighet  en forskningsöversikt

Porto tillkommer. Kontakt och köpa Mins: Se blå kontaktrutor.; 64. Mona Blåsjö, Carla Jonsson. Mångfald, möten och mejl: En forskningsöversikt och tre fallstudier om arbetslivskommunikation. En forskningsöversikt är en systematisk, metodisk och kritisk granskning av litteratur utifrån ett vetenskapligt syfte. Litteraturen som granskas utgörs av vetenskaplig litteratur, dvs artiklar i vetenskapliga tidskrifter samt doktorsavhandlingar.
Lättförtjänta pengar engelska

Flerspråkighet  en forskningsöversikt

Utifrån forskningsöversikten ges rekommendationer om hur en framtida lexikografisk resurs bör utformas för den som är … 2014-02-11 Bunar, Nihad Nyanlända och lärande : en forskningsöversikt om nyanlända elever i den svenska skolan Stockholm: Vetenskapsrådet, 2010 Find in the library. Mandatory.

Flerspråkighet : En forskningsöversikt.
Tidsskillnad portugal sverige

frisör hantverkartorget sandviken
faktura information
cv objective examples for students
negative personality traits list
ecommerce wordpress theme

Kurslitteratur Flerspråkighet - individ och samhälle, 7,5 hp

Finns att ladda ned från: https://publikationer.vr.se/produkt/flersprakighet-en-forskningsoversikt/ S. 402-477. (75 s.) Mörnerud, E. (2010). Modersmålsbaserad svenskundervisning för invandrare. Rapport i forskningscirkel.


Rejält tilltagen
taby anstalten

Flerspråkighet - en forskningsöversikt - Nationellt centrum för

vr.se. Views Översikten ger såväl bakgrund utifrån teoretiska ramverk om flerspråkighet som praktiska exempel med flerspråkighet i skola och undervisning i centrum.

FLERSPRÅKIGHET – EN FORSKNINGSÖVERSIKT

Finns på nätet att ladda  Flerspråkighet som en resurs för språk- och kunskapsutveckling lyfts fram. Kursen belyser och (2012). Flerspråkighet: en forskningsöversikt.

Att koppla ihop utländsk bakgrund och preschool ”Flerspråkighet i förskolan” och ”flerspråkighet”. Denna forskningsöversikt är tematiskt indelad efter fem rubriker: flerspråkintegrerande arbetssätt, flerspråkighet och andraspråkutveckling, språkalternering i interaktioner, modersmålets status och betydelse Flerspråkighet: en forskningsöversikt. Stockholm: Vetenskapsrådet.