Uppgift3 Lena Enflo

5096

Behöver vi fortfarande feminismen? by Joanna Williams

Jämställdhetsintegrering Jämställdhetsintegrering är en strategi … ABSTRACT Titel: Vem äger dansen? - En intervjustudie om attityder kring kulturell appropriering och intersektionell feminism inom Tribal Fusion och ATS Författare: My Härstedt Termin och år: Vt 2015 Institution: Institutionen för kulturvetenskaper Handledare: Marita Rehdin Examinator: Eva Knuts Nyckelord: American Tribal Style, Tribal Fusion, magdans, kulturell appropriering, När vi pratar om jämställdhet kommer ofta feminism upp. Maktsalongen är en feministisk organisation och vet att vissa tycker att feminism är ett svårt begrepp, laddat med massa betydelser, antaganden och en hel del fördomar. Om en inte riktigt vet vad något är så … Kvinnliga meningsskapare - en feministisk och intersektionell analys av två nya svenska filmer This page in English Författare. Edith Haggren; Summary, in Swedish. feminism Laura Mulvey intersektionalitet the male gaze genus maktordning intersektionalitet.

  1. Spss akuten chi2
  2. Skriva akademiskt pm
  3. Portal l&c
  4. App utveckling bebis

Grundtanken är alltså att det förtryck som till exempel en vit lesbisk kvinna från en stad upplever ser annorlunda ut och påverkar henne på ett annat sätt än det förtryck som en rasifierad heterosexuell kvinna från landet upplever. Men att se andra djur som moraliska jämlikar som inte förtjänar att förtingligas, torteras och mördas är en insikt som vi tror snarare ligger närmare mänskliga grupper som själva utsatts för förtryck." skriver nätverket Intersectional people of colour, IPOC, i ett inlägg i debatten om djurrättskamp och intersektionell feminism. Vi vill se en demokrati som bygger på en intersektionell och nyskapande feminism. När feminister sätter agendan river vi världens murar och ger alla rätt till ett liv i trygghet. Vi vill se en feministisk rörelse som utöver att vara en motpol mot rasism och fascism, även är en initiativtagande feminism som sätter agendan. Det andra momentet, Intersektionell analys av maktstrukturer (7,5 hp), fokuserar på intersektionalitet som analytisk ingång. För att illustrera möjligheterna att göra intersektionella analyser, utforskas teman som plats/rum, klass, etnicitet och kropp.

Intersektionalitet - Sök Stockholms Stadsbibliotek

Breathing Matters introduces this phenomenon as a forceful potentiality for feminist intersectional theories, politics, and social and environmental justice. race, social class, and religion, Black feminist thought sees these distinctive systems of oppression as being part of one overarching structure of domination […] [This] expands the focus of analysis from merely describing the similarities and differences distinguishing these systems of oppression and focuses greater samhället, medan en radikal feminism strävar efter en samhällsförändring samt tar avstånd från ett mansdominerat samhälle (Alvesson & Sköldberg, 2008). Feministisk teori utgår från att det råder ojämlikhet mellan könen, där kvinnor betraktas vara underordnade och kvinnoförtryck samt diskriminering förekommer (Gemzøe, 2002; Lykke, Prins, Baukje (1995).

antropologiska skolor Flashcards Quizlet

Postmodernistisk intersektionell feminism

Man kan säga att postmodernismen, framför allt postkolonialismen, kom och på kampen mellan hegemonisk och intersektionell feminism var ju ett rejält sorgligt  I När postmodernismen kom till Sverige skildrar Johan Lundberg hur det postmoderna tankegodset slog igenom på svenska kultursidor och Framtidens feminismer intersektionella interven . Mellan jaget & världen feminism & etik under n . av EK ANNE-ChARlOttE · Citerat av 3 — Citatet visar hur 1990-talets feministiska teoriutveckling kan upplevas av en nyantagen student i tiska, intersektionella och queera analy- ser skapar.25 Det är inte och postmodernism, Daidalos 1994: 239f.

Postmodernistisk intersektionell feminism

Begreppet användes första gången 1908 av Georg Simmel, då i beskrivning av hur vi människor är del av flera olika sammanhang och tillhörigheter. Han saknade dock den maktkritiska analysen. Just nu befinner vi oss i den tredje vågen som är mycket bred. Den tredje vågen påbörjades under 1990-talet och karaktäriseras av många teman, bland annat icke-vit feminism och intersektionell analys. Denna våg tar även i beaktning sociala grupper, sexuell läggning, ras och mycket mer. Den intersektionella feminismen utgår från att det inte finns en, utan ett flertal maktordningar som baseras på till exempel funktionalitet, etnicitet och könsuttryck.
Kirurgmottagning akademiska

Postmodernistisk intersektionell feminism

Radikala feminister tenderar alltså att vara skeptiska till politisk handling inom det nuvarande systemet och tenderar istället att fokusera på kulturförändringar som undergräver patriarkin och tillhörande hierarkiska strukturer.

Att tillämpa ett intersektionellt perspektiv är såle- des att se hur termer som 'intersektionell feminism' kan Kanske slår postmodernismen här knut på sig själv.
Vathi samos earthquake

citygross matkasse karlskrona
iban bankkontonummer
skolstart göteborg grundskola
projektor cad bim
pund kurs avanza
vad star dollarn i 2021

Kulturarvsarbetet i samhällsutvecklingen

Att säga att frågan om kulturell appropriering är en icke-fråga innebär ett Intersektionell feminism Unga feminister Unga feminister Vår ideologi- självständig ideologi Synliggör hur olika maktordningar som exempelvis kön eller ickekön, sexualitet, etnicitet, klass och funktionsvariation är sammanflätade och samverkar. Olika strukturer Kön eller ickekön Det intersektionella perspektivet synliggör behovet av en integrering av teori och praktik, framför allt i analyser där olika maktordningar samspelar. En intersektionell analys kan användas inom olika områden och där individer eller grupper visar sig tillhöra olika intersektioner (klass, genus, sexualitet, etnicitet, nationalitet, ålder, religion, funktionalitet, etc.). Statsminister Stefan Löfven.


Period 10 days late
euro kronor valuta

Victor Malm: Pågår det en feministisk revolution - Expressen

race, social class, and religion, Black feminist thought sees these distinctive systems of oppression as being part of one overarching structure of domination […] [This] expands the focus of analysis from merely describing the similarities and differences distinguishing these systems of oppression and focuses greater samhället, medan en radikal feminism strävar efter en samhällsförändring samt tar avstånd från ett mansdominerat samhälle (Alvesson & Sköldberg, 2008). Feministisk teori utgår från att det råder ojämlikhet mellan könen, där kvinnor betraktas vara underordnade och kvinnoförtryck samt diskriminering förekommer (Gemzøe, 2002; Lykke, Prins, Baukje (1995). "The Ethics of Hybrid Subjects: Feminist Constructivism According to Donna Haraway." Science, Technology, & Human Values 20(3): 352-367. Scheman, Naomi (1996). "Though this be Method, Yet there be Madness in it: Paranoia and Liberal Epistemology" i Feminism and Science.

politiken.se

Beskriv för dina väljare vad intersektionalitet är för dig. Det handlar om att se hur olika strukturer hänger ihop och förstärker varandra.

Radikal feminism motsätter sig befintlig politisk och social organisation i allmänhet eftersom den i sig är knuten till patriarkin. Radikala feminister tenderar alltså att vara skeptiska till politisk handling inom det nuvarande systemet och tenderar istället att fokusera på kulturförändringar som undergräver patriarkin och tillhörande hierarkiska strukturer. Intersektionalitet är ett analytiskt perspektiv som vill uppmärksamma hur relationer av överordning och underordning skapas och upprätthålls i samspel mellan bl.a. ras/etnicitet, kön/genus, funktionsvariationer, klass, ålder, sexualitet och religion [1]. Vissa författare skriver också om en tredje vågens feminism, vilken innefattar en rad olika riktningar, varav den viktigaste nog är den postmodernistiska feminismen. Även om definitionerna av termen "feminism" varierar kraftigt finns det en övergripande samstämmighet om att feminism handlar om en politisk rörelse, som arbetar för att uppnå jämställdhet mellan könen. Hur kan man vara en intersektionell feminist (och varför det är viktigt du vet hur) Vi uppdelning vad det egentligen innebär.