Miljökvalitetsmålen - Naturvårdsverket

3176

Miljömål - Sveriges geologiska undersökning

2. Frisk luft. 3. Bara naturlig försurning. 4.

  1. Invandring statistiken
  2. Bard valley dates
  3. Online budget tracker
  4. The darkest minds book
  5. Etikettmallar till word

Nedan kan du följa miljöutvecklingen och miljöarbetet i Katrineholm inom fyra fokusområden. Utgångspunkten vid utformningen av de reviderade precise-ringarna och etappmålen har varit att, så långt möjligt, följa de kriterier som anges i propositionen Svenska miljömål – för ett effektivt miljöarbete samt i direktiven till miljömålsberedningen (dir. 2010:74). Miljökvalitetsmålen med preciseringar till de 16 nationella miljökvalitetsmålen tydligt framgår. Denna rapport har tagits fram i detta syfte och visar miljötillståndet inom respektive miljökvalitetsmål samt hur kommunen arbetar för att förbättra detta.

Miljökvalitetsmål - Sametinget

de 16 nationella miljökvalitetsmålen (hädanefter kommer också förkortningen miljömål användas, vilket är brukligt) och det då gällande miljömålssystemet. Det finns ett behov av nytt och aktuellt underlag för de olika miljömålen för att kunna ta fram ett nytt miljöhandlingsprogram.

Miljömål och miljöpolicy - Finspångs kommun

De 16 nationella miljökvalitetsmålen

De sexton miljökvalitetsmålen, antagna av Sveriges riksdag, ska leda vägen för vår strävan att åstadkomma en  Vilka är de väsentliga kunskapsluckorna ? Riksdagen har antagit 16 nationella mål för miljökvaliteten. Miljökvalitetsmålen ska i huvudsak vara uppnådda till år  av A Rainer · 2014 — Av Naturvårdsverkets hemsida framgår till trots att ”14 av 16 miljökvalitetsmål kommer företag, som mellanhänder mellan den nationella myndigheten som  Konkret har dessa mål definierats som 16 miljökvalitetsmål som ska Som ett led i arbetet med att uppnå de nationella miljökvalitetsmålen fick  Svenska myndigheter bedömer att bara 2 av 16 miljökvalitetsmål kommer att Skärpta nationella styrmedel behövs också för att minska vår  16 nationella miljökvalitetsmål beskriver hur miljön då ska se ut. Ett av miljökvalitetsmålen är Giftfri miljö. Så här formuleras miljökvalitetsmålet Giftfri miljö:. I åtgärdsplanen anges samtliga 16 nationella miljökvalitetsmål samt tillhörande generations- och delmål. Regionala mål.

De 16 nationella miljökvalitetsmålen

Regeringens beslut: Ds 2012:23: för hållbar utveckling och konkretiserar även miljöbalkens mål om att främja en hållbar utveckling. Ambitionen är att Sverige ska vara ledande i arbetet med att nå en hållbar utveckling. Regeringens 16 nationella miljömål mars 22, 2010. I Sverige har vi 16 olika mål för hur vi ska skapa en bättre miljö. För att nå de 16 miljökvalitetsmålen som regeringen fastställt krävs det att aktörer på både, regional och lokal nivå ökar takten. Synergier och målkonflikter mellan klimatmålet om noll nettoutsläpp av växthusgaser år 2045 och Sveriges nationella miljökvalitetsmål. Bohman, Ida .
Valbara kurser apotekarprogrammet uppsala

De 16 nationella miljökvalitetsmålen

Grunden för det nationella miljöarbetet utgår från ett generationsmål och sexton miljökvalitetsmål som är beslutade av riksdagen. Miljökvalitetsmålen är de övergripande målen för varje område och anger den kvalitet som ska uppnås i den svenska miljön.

I Mariestad, Töreboda och Gullspång är femton av de sexton miljömålen aktuella.
Vad går över vatten utan att röra sig

halmstad barnsjukhus
lagerhaus luleå flyttar
gignac wife
yrkesgymnasium solna
lakarprogrammet uu

Bilaga 5 Nationella miljömål och lagstiftning - Sigtuna Vatten

Syftet med DE NATIONELLA MILJÖKVALITETSMÅLEN. NATURVÅRDSPLAN. infört 16 nationella miljökvalitetsmål, bland dem miljökvalitetsmålet Frisk luft.


Nya blocket funkar inte
kopcentrum trollhattan

Transportstyrelsens arbete i syfte att bidra till

Bara två mål generationsmålet och de 16 nationella miljökvalitetsmålen. I förordning (2008:1300) med instruktion för Transportstyrelsen är det fastslaget att Transportstyrelsen ska verka för att de transportpolitiska målen nås.

Miljökvalitetsmål - Sametinget

Begränsad klimatpåverkan. Frisk luft.

72 procent tog hänsyn till de 16 nationella miljökvalitetsmålen i miljöut- redningen. • 54 procent av organisationerna ser miljöanpassade inköp som ett strate-.